Verktøykasse

Mal for medlemslister i NBU

 

Artistskatt for utenlandske artister.

Søknadsmuligheter - musikk

Kulturrådet

Arrangørstøtte musikk

Bestillingsverk og produksjonsstøtte musikk

Driftstilskudd

Fond for lyd og bilde

Fonogram­innspillinger

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

Kompetansehevende tiltak - scenekunst

Kreativ næring - næringsutvikling

Kreativ næring - regional bransjeutvikling

Kreativt Europa - Internasjonale samarbeidsprosjekter

Markedsføring av musikkutgivelser

Musikere og musikkensembler

Musikkfestivaler

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Prosjektstøtte andre musikktiltak

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Rom for kunst - kunstarenaer og kulturbygg

Tverrfaglige tiltak

Norsk musikkråd

Frifond musikk

Frifond organisasjon

Frifond kompetanse og aktivitet

Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner

BandOrgs Frifondpenger

Fond for utøvende kunstnere

Prosjektstøtte kurs/seminar

Prosjektstøtte Musikk

Musikkutstyrsordningen

KOMP

Oversikt over fylkesmusikkråd

Oversikt over organisasjoner

BRAK -Eksempel på lokale støtteordninger

Sparebankstiftelsen DNB

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Kultur - prosjektstøtteordning

Ballade - Stipend & Støtte

Fondet for dansk-norsk Samarbeid

Nordisk Kulturfond

Nordisk kulturkontakt

Music Norway - tilskuddsordninger

MFOs vederlagsfond

Diverse fond og legater

Norsk musikkinformasjon - støtteordninger

NOPA - Støtte for arrangering av musikkverk

Trafo - prosjektstøtte

Norsk Komponistforening - tilskuddsordninger

Det norske komponistfond

FOLKORG - Guider til søknadsskriving

TONO-stipend

Tilskuddsportalen

Innspill om regionale kompetansesentre for musikk