TONO-faktura for andre halvår

Vi har sendt ut faktura for TONO-avgift andre halvår. 

Prisen er noe justert på bakgrunn av hva NBU betaler inn til TONO. Det er gjort en så rettferdig fordeling som mulig ut fra antall innrapporterte konserter.
 
Ved spørsmål, ta kontakt med leder Bitten Svendsen, Norsk Bluesunion.