TONO - rapportering andre halvår 2019

Da er det på tide å rapportere inn antall konserter dere har hatt i andre halvår i år, altså antall konserter fra 1.7.19 - 31.12.19.
Vi trenger kun antall konserter. Selv om dere har hatt flere enn ett band på én kveld, regnes dette som én konsert.
Dette gjelder kun klubbkonserter og ikke festivaler. 
 
Send tilbake til oss så snart som mulig og senest innen 10.1.2020.
 
Vi vil så snart alle har sendt inn sine tall, starte utregningen av hva hver og én klubb skal betale og sende ut faktura. Vi ber om forståelse for at dette kan ta litt tid, men vi håper å få sendt ut innen 1.2.2020.
 
Ta kontakt med leder Norsk Bluesunion, Bitten Svendsen, om noe er uklart på tlf 958 28 910.