Artistskatt for utenlandske artister

Artistskatt skal betales av alle utenlandske artister og idrettsutøvere som tjener penger i Norge, men skatter til hjemlandet. Artisten må oppholde seg mindre enn 90 dager i Norge, og 15% av honoraret skal da trekkes og innbetales til Skatteetaten.

Om artisten betaler reise og opphold selv, er dette fradragsberettiget. Det må rapporteres gjennom Skatteetatens standardiserte skjemaer, RF-1091 og RF-1092. RF-1091 kan lastes ned fra nettet, mens RF-1092 blir tilsendt deg per post på bakgrunn av informasjonen rapportert inn i RF-1091.

Noen tips:

  • Husk at du må sende inn RF-1091 senest tre uker før arrangementet.
  • Husk at artistskatten må betales innen 7 dager etter at arrangementet er avviklet.
  • Det viktigste å få med på RF-1091 er hvem som holder arrangementet, hvem som skal spille, hva de heter og hvor de kommer fra.
  • Grunnet historiske hendelser, er amerikanske statsborgere unntatt fra artistskatt såfremt de tjener under $10.000 per hode og årsinntekten ikke overstiger dette. Overstiger de $10000 er de skattepliktige som alle andre utenlandske artister. Det skal uansett innberettes Skatteetaten via RF-1091
  • Med utenlandske artister, menes alle uten norsk organisasjons- og/eller fødsels- og personnummer.