Norsk Bluesunion med rammeplan for opplæring

Tidligere i år ble Norsk Bluesunion opptatt som medlemmer i Musikkens Studieforbund. Musikkens Studieforbund har som mål at det skal være mulig for alle som bor i Norge å delta i musikkopplæring for utvikling av egne ferdigheter, for rikere opplevelser og personlig vekst.

Opplæringen skal ha høy kvalitet og geografisk bredde og gi tilbud på ulike nivåer innenfor alle musikkutrykk. Opplæringen skal rette seg mot musikkutøvere og mot andre roller i musikklivet som instruktører, arrangører og andre tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. Opplæringen skal i tillegg til musikk gjelde organisasjon og demokrati og bidra til fornyelse av musikklivet i Norge. Gjennom dette skal opplæringen styrke muikklivets bidrag til Norges kulturelle og demokratiske kompetanse og skapende evne. (Fra Handlingsprogram for Muikkens Studieforbund  2009-2011). For å få tiilskuddsrett må det utarbeides en rammeplan.

NBU jobber i disse dager med denne og håper den vil være ferdig til behandling i styret i MSF i begynnelsen på desember. Så snart rammeplanen er godkjent, kan alle lokale klubber og festivaler , i tillegg til NBU sentralt, søke om opplæringsmidler. Det kan søkes om midler til både kompetansehevende kurs for styrene og for kursing av unge musikere, bl.a. workshops. Vi vil komme med mer informasjon etterhvert.