Ny bluesklubb i Vestfold

Vestfold har fått en ny bluesklubb. Etter å ha vært på planleggingsstadiet et års tid ble klubben formelt etablert den 11. september.

Klubben har valgt et interimstyre og gjort vedtak om å bli en del av den nasjonale bluesfamilien ved å melde seg inn i Norsk Bluesunion. Klubben har som mål å spre interessen for blues i hele fylket, selv om Vestfold Bluesklubb så langt har tilholdssted i Tønsberg. Klubben ønsker nå å få flest mulig medlemmer, og oppforderer alle interesserte i distriktet til å gå inn på deres Facebookside og melde sin interesse.
Som første leder i klubben er Torkel Willy Greiner valgt. Styret består ellers av Rune Bjerkelund (nestleder), Geir Mathiesen (kasserer), Kristin Mathiesen (sekretær) og Geir Knutsen (styremedlem). Varamedlemmer: Frank Thrana og Bente Angela Bålsrød Firman.