Regler ved loddsalg

Regler om loddsalg for bluesklubber og andre frivillige organisasjoner.

Vi får noen henvendelser om hva som er gjeldende regler for gjennomføring av loddsalg og har derfor tatt kontakt med Lottstift om dette.

Nedenfor finner dere en oversikt over hva loven sier.

Basar

·         Trenger ikke søke til lotteritilsynet

·         Maks pris pr. lodd kr 5,-

·         Verdi på hver gevinst kan ikke overstige kr 8.000,-

·         Samlet verdi på alle gevinster kan ikke overstige kr 40.000,-

·         Gevinst må trekkes når loddkjøper er til stede

·         Det er ikke tillatt med forhåndssalg av lodd

·         Gjennomføring av basaren kan ikke overlates til medhjelper mot betaling

·         Lynlodd kan benyttes ved basar

 

Link til regelverk for basar: https://lottstift.no/lotteritilsynet/lotteritypar/basar/

 

 

Smålotteri

·         Må meldes inn til lotteritilsynet senest 14 dager før loddsalget begynner.

·         Samlet omsetning kan ikke overstige kr 200 000 pr kalenderår

·         Ingen begrensninger på loddpris

·         Ingen begrensninger i forhold til verdi på gevinster, men gevinst kan ikke være pengepremie

·         Man kan selge lodd over en lengre periode

 

Link til fullstendig oversikt over regelverk: https://lottstift.no/lotteritilsynet/lotteritypar/smalotteri-2/

 

Dersom en bluesklubb avholder lotteri oftere enn månedlig blir det problem med frist for innrapportering av smålotteri som er 14 dager før lotteriet avholdes. Man må også rapportere avsluttet lotteri før nytt løyve kan gis. Isåfall er basar den eneste gjennomførbare lotteriformen for klubben. Dette medfører en begrensning på loddpris til kr 5,- jf gjeldende regelverk.

 

For lotteri som ikke gjennomføres så ofte kan man melde inn lotteriet som smålotteri om man ønsker. Således står man friere til å ta en loddpris over kr 5,-.

 

Man kan ikke søke tillatelse om å avholde smålotteri for ett år om gangen, men må søke for hvert enkelt lotteri. Arrangerer man lotteriet som basar slipper man å søke, og man kan således holde en basar hver dag om det er ønskelig.

Vi håper dette gjør det mer oversiktlig for dere.