NBU søker om å forvalte Frifond

NBU har søkt om å forvalte Frifond på vegne av sine medlemmer. I og med at vi ikke får svar på denne før i midten på juni, har vi valgt å sette søknadsfrist for i år til 1. oktober. For våre medlemmer som har vært vant til å søke om Frifond-midler via Norske Konserarrangører, må søknaden nå sendes til Norsk Bluesunion. I en overgangsperiode vil vi også behandle søknader som gjelder arrangementer nå på vårparten og sommeren, fortløpende.

 

Hvor søker du?
Medlemmer i Norsk Bluesunion skal søke direkte til Norsk Bluesunion.

Vi har ikke digitalt søknadsskjema, men ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. så sender vi det på mail.

Søknad kan sendes på mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller pr post til Norsk Bluesunion, Postboks 4753 Sofienberg, 0506 Oslo.  
Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler og tildeler alle søknader fra våre medlemmer.

Arrangører som ikke er medlem i NBU eller andre organisasjoner som deler ut midler til egne medlemmer søker Frifond Musikk.

 

Hvem kan søke?

Foruten medlemskap i Norsk Bluesunion gjelder følgende kriterier;

Ungdomsprosjekt: 1/3 av medlemmene må være under 26 år eller at det er et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.

Organisasjonsform;gjelder frivillige organisasjoner/ frivillig forening som har aktivitet rettet mot barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan dessverre ikke søke.

Det er mulig å søke 2 ganger per år 1. juni og 1. oktober. Det gis minimum 5.000 / maksimum 25.000 i støtte pr prosjekt.

Grunnbeløp
For medlemmer i Norsk Bluesunion skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Disse omfatter at 1/3 av medlemmene i organisasjonen under 26 år (eller har et spesifikt ungdomsprosjekt) og at dere er en frivillig forening.

Prosjektstøtte
For å få støtte må dere ha med følgende i søknaden:

Prosjektbeskrivelse (ca. 1 A4 side); mål og gjennomføring for prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.)

Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til. Ha med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Ikke send med et års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet.

Konsertoversikt for foregående år, samt prosjektperioden det søkes for

Utover dette legger tildelingsutvalget vekt på følgende faktorer som bør komme tydelig frem i søknaden dersom dere ønsker støtte opp mot maksbeløpet (Kr 25 000,-)

- Arrangementsfrekvens
- Kunstnerisk kvalitet
- Kompetansebygging
- Lokalt samarbeid
- Andre spesielle behov

NB! Det understrekes at det alle viktigste som skal komme frem i søknaden er aktivitet for og med barn og unge.

Videre minner vi om at Frifond ikke gir støtte til ordinær drift eller utstyr. Støtte til utstyr søker dere Musikkutstyrsordningen om. Dere bør søke støtte til arrangementer dere planlegger i nær fremtid, og ikke til arrangementer som har vært eller for å dekke underskudd.

Rapportering
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så hjelper vi dere så godt vi kan.