Nytt styre i Bluesnews

På Stiftelsen Bluesnews årsmøte 21. mai ble tidligere leder i Østkanten Bluesklubb John Jørgen Støa valgt til ny styreleder.

John Jørgen tok over etter Reidar Svensson, som gikk ut av styret etter å ha vært med helt siden i starten i 1997. Svensson har hele denne tiden hatt den daglige jobben med bladets regnskaper, budsjetter og økonomistyring. I tillegg har han også sittet som styreleder siden 2004.

Bluesnews' årsmøte kunne ellers konkludere med en god, stabil drift av bladet og en solid økonomi.

Bildet øverst viser Bluesnews nye styre, fra v. Erik Habberstad, John Jørgen Støa, Elisabeth Solum, Richard Gjems og Håkon Høye.

Bildet under: Ny og avtroppende styreleder i Stiftelsen Bluesnews, John Jørgen Støa (t.v.) og Reidar Svensson. (Foto: Rune Endal).