Norsk Blues Union fyller 15 år !

Bildet viser deltakere på NBUs første unionsmøte på Lillehammer i april 1998. (Foto: Merete Eide).26. april er det 15 år siden Norsk Blues Union (NBU) ble stiftet. Det skjedde på et møte på Smuget i Oslo på denne datoen i 1997, da 23 bluesklubber fra alle kanter av landet var samlet. Vi gratulerer med dette alle bluesvenner med jubileet!

Det ble på dette møtet valgt et styre for bluesunionen, som den første tiden fungerte som styre også for BluesNews, medlemsbladet som ble planlagt og etablert samtidig med unionen. Etter en innkjøringsperiode på to utgivelser av bladet, fikk BluesNews sitt eget styre i 1998, og ble organisert som en ikke-kommerisiell stiftelse.

På oppstartsmøtet var det representanter fra følgende klubber: Aalesund BluesClub, Notodden Bluesklubb, Orkdal Rock & Bluesklubb, Oslo Bluesklubb,Trondheim Bluesklubb, Glomma Blues and Rock’n’roll Club, Blueslaget Lokst Utøve, Christiansand Blues Club, Grenland Bluesklubb, Asker Bluesklubb, Jessheim Bluesklubb, Hunndalen Bluesklubb og Laagen Delta Bluesklubb. Fra Norsk Rockforbund møtte daglig leder Stein Andreassen. Det var i tillegg observatører fra BluesNews.

Det første styret i Norsk Blues Union besto av Eric Malling (leder), Stein Egil Legård fra Odda, Bjørn Wiksaas fra Kristiansand, TrondYtterbø fra Notodden og Geir Hansen fra Trondheim.

Mange styremedlemmer har kommet og gått gjennom disse årene. Men styrejobben har vært stabilt håndtert av de aller aller fleste og vår organisasjon er blitt en etablert og betydelig organisasjon som nå er gått inn i en endringstid.

Ved årsmøtet i 2011 ble Norsk Blues Union etablert som en selvstendig organisasjon etter at tidligere moderforbund Norsk Rockforbund (NRF) har besluttet å ikke lenger jobbe sjangerrettet for bluesen, men heller være en sjangernøytral arrangørorganisasjon. Et enstemmig årsmøte stemte for å etablere NBU som selvstendig organisasjon.

Arbeidet som selvstendig organisasjon er godt i gang. Vi har avholdt flere møter hvor vi planlegger hvordan vi skal ivareta sjangeren blues og våre medlemmers interesser. Pr i dag er 50 bluesklubber og 4 festivaler medlemmer i NBU. Vi har for tida mye fokus på hvordan vi skal få norsk blues ut i media.

Synlighet er i det hele tatt en viktig sak for NBU. Vi har bestemt at en fra styret skal være til stede på de regionale kvalifiseringenen til Union Blues Cup. Et av Unionens viktigste satsningsfelt er nemlig å bidra til å rekruttere nye talenter til den norske bluesscene gjennom turneprosjektet Union Blues Band. Talentkonkurransen Union Blues Cup blir arrangert hvert år av Norsk Blues Union i samarbeid med Notodden Blues Festival og flere andre samarbeidspartnere. Vinnerbandet får tittelen Union Blues Band, og blir premiert med bl.a. en turne rundt i norske bluesklubber og festivaler, tilrettelagt av Norsk Blues Union. Rosinen i pølsa er tur til Memphis, Tennessee og The International Blues Challenge (IBC) som er verdens største talentkonkurranse innen blues for usignerte band og artister.

Vårt medlemsorgan BluesNews har også 15 årsjubileum i år og har vokst seg fram til å bli Norges største musikkmagasin og kommer fra 2012 ut i ny drakt.

Framtida for det norske bluesmiljøet er med andre ord lys. Vi skal også markere jubileene i løpet av 2012. Hvordan det skal skje er ennå ikke bestemt men det vil skje i løpet av høsten.

Bildet viser deltakere på NBUs første unionsmøte på Lillehammer i april 1998. (Foto: Merete Eide).