Snart søknadsfrist for Frifond 2019

Har du gode ungdomsprosjekter eller ungdom som deltar i din klubb, så kan det være penger å hente til konserter og prosjekter.

Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige organisasjoner så sant de er organisert som frivillig forening og har aktivitet  rettet mot barn og unge. Stiftelser (også ideelle) kan dessverre ikke søke. Søknadsfrist: 15.11.2019.

Det viktigste kriteriet, ved siden av å være medlem i Norsk Bluesunion, er at 1/3 av medlemmene må være under 26 år. Det kan også gis støtte dersom det er et spesifikt ungdomsprosjekt for og med ungdom. Det gis maksimum kr 25 000 i støtte pr år.

I tillegg til søknaden, må det vedlegges en prosjektbeskrivelse samt budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til.

Det understrekes at det er viktig å fremheve ungdomsfokus og ungdomsmedvirkning dersom dere ønsker støtte opp mot maksbeløpet på kr 25 000.

Videre minner vi om at Frifond ikke gir støtte til utstyr.

Det er obligatorisk rapportering på Frifond. For å søke må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger. Det kan kun søkes om støtte til fremtdige prosjekter.

Søknadsfrist: 15.11.2019.

Trykk her for søknadsskjema.