Frifond 2015 er fordelt

Frifondutvalget har nå tildelt midlene for 2015. Totalt kom det inn 4 søknader på tilsammen kr 89 000. Alle hadde gode søknader på gode barne- og ungdomsprosjekter.

Tildelingene kan du lese mer om her:

Fjæra Bluesklubb: Kr 25 000,

Ørland Bluesklubb: Kr 20 000.

Ørskog Bluesklubb: Kr 9 000.

Østkanten Bluesklubb: Kr 20 000.

Neste søknadsfrist er 1. juni 2016.